Vítejte na stránkách cévní a interní ambulance ANGIONIKA s.r.o.

Zabýváme se diagnostikou a léčbou onemocnění tepen a žil, vysokého krevního tlaku, vyšších hladin tuků v krvi a souvisejících interních problémů. Cévní onemocnění patří v civilizovaných zemích k nejčastějším příčinám úmrtí. Angiologie je nástavbovým oborem interního lékařství - zabývá se diagnostikou, léčbou a prevencí cévních onemocnění.

Příčinou vzniku cévních mozkových příhod, infarktů myokardu a ischemických obtíží v oblasti dolních končetin je nejčastěji ateroskleróza, což je systémové onemocnění postihující tepenný systém. Ateroskleróza vede k postupnému zužování až uzávěru lumen tepny.

Často (nejvíce u kuřáků) jsou prvním projevem aterosklerózy v těle právě bolesti dolních končetin. Pokud pacient přijde s těmito obtížemi včas, lze farmakologicky (vhodnou léčbou) ovlivnit rizikové faktory aterosklerózy a předejít tak devastujícím cévním příhodám v jiných oblastech (mozek, srdce) - nebo tyto závažné příhody alespoň oddálit.

Proto se zabýváme nejen diagnostikou a léčbou onemocnění tepen , ale i vysokého krevního tlaku, vyšších hladin tuků v krvi a souvisejících interních problémů.

V žilní problematice dominuje trombóza hlubokého i povrchového žilního systému dolních končetin, křečové žíly ( varixy) a otoky. Žilní trombóza hlubokých (ale i některých povrchových !) žil je závažná především obávanou komplikací - plicní embolií. Proto včasná diagnostika žilní trombózy je klíčovým momentem k předcházení komplikací. Při podezření na akutní žilní trombózu provádíme ultrazvukové vyšetření akutně bez objednání.

Kromě onemocnění tepen a žil se zabýváme i onemocněním lymfatických cév.

Základní vyšetřovací metodou v angiologii je ultrazvuk, což je nebolestivé vyšetření trvající v průměru cca 30 minut.

Poskytované služby

 • Celkové cévní a interní vyšetření
 • Ultrazvukové vyšetření žil - posouzení průchodnosti žilního systému
 • Ultrazvukové vyšetření tepen DK včetně posouzení přítomnosti aneurysmat
 • USG karotid
 • Dopplerovské měření kotníkového tlaku (tzv.ABI) a stanovení celkového kardiovaskulárního rizika.
 • EKG - bez objednání
 • 24 hodinové monitorování krevního tlaku - po objednání
 • Edukace nošení punčoch při a po trombóze, varixech a dalších žilních onemocněních
 • Základní echokardiografické vyšetření
 • Akutně:

 • Základní echokardiografické vyšetření (např. při podezření na myokarditidu, perikarditidu atd.)
 • Ultrazvukové vyšetření žil k potvrzení hluboké i povrchové žilní trombózy

Novinky

 • Důležité sdělení

  Pátek, 15.03 2023

  20.4.2023 Praguecho - v ordinaci přítomna pouze sestra

  15.5.2023 Kardiologický kongres - v ordinaci přítomna pouze sestra

  9.6.2023 V ordinaci přítomna pouze sestra

  22.-23.6.2023 Angiologické dny

 • Smlouvy s pojišťovnami

  Pátek, 25. listopadu 2016

  Máme uzavřené smlouvy s pojišťovnami:
  111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
  205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  213 - Revírní bratrská pokladna
  201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
  209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  211 - ZPMV ČR

  Nemáme smlouvu s pojišťovnou 207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

 • Ordinační hodiny od 1.1.2017

  Pátek, 25. listopadu 2016

  Pondělí 07:45 - 15:45 hod.
  Úterý ------------------
  Středa 07:45 - 15:45 hod.
  Čtvrtek 07:45 - 14:00
  14:00 - 15:45 (jen sono)
  Pátek 07:45 - 12:00
  12:00 - 13:45 (objednaní)
Angionika s.r.o. cévní a interní ambulance | www.angionika.cz | m.podperova@angionika.cz | Adresa: Smetanovo náměstí 1358, 274 01 Slaný | Tel.: 312 244 432