Kolektiv Angionika s.r.o.

MUDr. Monika Podpěrová

 • 1989 Promoce na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze
 • 1992 Atestace I.stupně v oboru vnitřní lékařství
 • 1993 Angiologická stáž na IV. interní klinice VFN
 • 1995 Udělení licence v oboru vnitřní lékařství
 • 1995 Echografické školení v echolaboratoři v IKEM
 • 1996 Atestace II.stupně v oboru vnitřní lékařství
 • 1998 Odborná stáž v jícnové echokardiografii na Kardiologickém klinice Nemocnice Na Homolce
 • 2001 Stáž v duplexním ultrazvukovém vyšetřování cév na Odd. neinvazivní kardiologie IKEM
 • 2006 Atestace z angiologie
 • 2006 Specializační kurz v angiologii na II. interní klinice VFN
 • 2006 Odborná stáž v duplexní sonografii cév II.int. klinika VFN
 • 2013 Udělení licence v oboru angiologie
 • Pravidelná účast na kongresech a seminářích v ČR i v zahraničí

 • PRAXE

 • 1989 - 1990 Lůžkové plicní oddělení nemocnice Kladno
 • 1990 - 1994 Interní oddělení nemocnice Kladno
 • 1994 -1996 Koronární jednotka nemocnice Kladno, angiologická a kardiologická ambulance
 • 1996 - 2000 Mateřská dovolená
 • 2001 - 2013 Kardiologická ambulance poliklinika Lípa v Praze 5 - částečný úvazek
 • 2001 - dosud Oddělení neinvazívní diagnostiky ON Kladno, cévní a kardiologická ambulance ON Kladno
 • Únor 2014 - Angiologická a interní ambulance poliklinika Slaný
 • Práce na mezinárodních klinických studiích s kardiologickou a angiologickou tematikou.

Zuzana Dostalová, DiS.

 • Leden 1981 - narozena v Berouně
 • Červen 1999 – maturitní zkouška
 • Červen 2002 – diplom absolventa vyšší odborné zdravotnické školy Kladno, Havířská 1141
 • Červen 2005 – získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná zdravotní sestra
 • Červen 2010 – diplom o specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči s označením specialisty Sestra pro intenzivní péči

 • PRAXE

 • Červenec 2002 – chirurgické oddělení nemocnice Slaný
 • Duben 2004 – ARO oddělení nemocnice Slaný
 • Prosinec 2006 – MD
 • Březen 2013 – ARO oddělení Slaný
 • Březen 2014 – Angiologická a interní ambulance, poliklinika Slaný
Angionika s.r.o. cévní a interní ambulance | www.angionika.cz | m.podperova@angionika.cz | Adresa: Smetanovo náměstí 1358, 274 01 Slaný | Tel.: 312 244 432